Клинични Случаи

Клинични Случаи Дентален Център Панорама

Вижте по-долу някои от клиничните инциденти, които сме направили от време на време.

Случай 1

Естетично възстановяване на предни зъби с циркониеви корони (по CAD-CAM технология)

 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • ПЪРВОНАЧАЛЕН ОТПЕЧАТЪК (НАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ)
 • ПЪРВОНАЧАЛНА ОТЛИВКА (ОТЛИВКА С ВОСЪК)
 • АКРИЛНИ /ПЛАСТМАСОВИ/ ВРЕМЕННИ КОРОНКИ (НА ОСНОВАТА НА ВОСЪЧНАТА ОТЛИВКА)
 • СКЕЛЕТ /ОСНОВА/ ОТ ЦИРКОНИЕВ ОКСИД (ПО CAD-CAM ТЕХНОЛОГИЯ)
 • ПРОБА НА ЦИРКОНИЕВАТА ОСНОВА
 • ПОСТАВЯНЕ НА КЕРАМИЧНИ КОРОНКИ СЪГЛАСНО ФОРМАТА НА ВРЕМЕННИТЕ (ПРОБА НА ТРИ КОРОНКИ)
 • ПАЛАТИНАЛЕН ИЗГЛЕД (ΠΡΟБА НА ТРИ КОРОНКИ)
 • ПРОБА НА ШЕСТ ЦИРКОНИЕВИ КОРОНКИ
 • ПОЛИРАНЕ НА КОРОНКИТЕ
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИ
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ (ПАЛАТИНАЛЕН ИЗГЛЕД))
Случай 2

Възстановяване на горната предна част с циркониев мост (по CAD-CAM технология)

 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • АКРИЛЕН ВРЕМЕННО – ПРЕХОДЕН МОСТ
 • ВРЕМЕННО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
 • СКЕЛЕТ /ОСНОВА/ ОТ ЦИРКОНИЕВ ОКСИД (ПО CAD-CAM ТЕХНОЛОГИЯ)
 • ПРОБА НА ЦИРКОНИЕВАТА ОСНОВА
 • ПОСТАВЯНЕ НА КЕРАМИЧНИ КОРОНКИ (СЪГЛАСНО ФОРМАТА НА ВРЕМЕННИТЕ)
 • ПРОБА НА КЕРАМИЧНИЯ ИМПЛАНТ
 • ОКОНЧАТЕЛНО ПОЛИРАНЕ
 • ОКОНЧАТЕЛНО ПОЛИРАНЕ (ПАЛАТИНАЛЕН ИЗГЛЕД
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ (ПАЛАТИНАЛЕН ИЗГЛЕД)
Случай 3

Възстановяване горната централна част с галванокерамична корона

 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • ВРЕМЕННА АКРИЛНА /ПЛАСТМАСОВА/ КОРОНА
 • ПРОБА НА ЗЛАТНА КОРОНА
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
Случай 4

Подмяна на стари горни предни корони с циркониеви корони (по CAD-CAM технология)

 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • ИЗГРАЖДАНЕ И ИЗПИЛЯВАНЕ
 • ПРОБА НА ЦИРКОНИЕВАТА ОСНОВА
 • ОФОРМЯНЕ НА КЕРАМИЧНИЯ МАТЕРИАЛ
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
Случай 5

Цялостно възстановяване с металокерамични мостове и частични протези с прецизни свързващи части и телескопична корона.

 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • ПЪРВОНАЧАЛЕН ОТПЕЧАТЪК
 • ВОСЪЧНА ОТЛИВКА
 • ВОСЪЧНА ОТЛИВКА НА ГОРНА ЧЕЛЮСТ
 • ВОСЪЧНА ОТЛИВКА НА ДОЛНА ЧЕЛЮСТ
 • ВРЕМЕНЕН МЕТАЛОКЕРАМИЧЕН МОСТ НА ГОРНИТЕ ПРЕДНИ ЗЪБИ
 • ПАЛАТИНАЛЕН ИЗГЛЕД
 • ВРЕМЕНЕН МЕТАЛОКЕРАМИЧЕН МОСТ НА ДОЛНИТЕ ПРЕДНИ ЗЪБИ
 • ИЗГЛЕД НА ЕЗИКА
 • ВРЕМЕННИ МЕТАЛОАКРИЛНИ МОСТОВЕ
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ЧАСТИЧНИ ПРОТЕЗИ С КУКИ
 • ВРЕМЕННО ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТОЯНЕН МЕТАЛОКЕРАМИЧЕН ГОРЕН МОСТ
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТОЯНЕН МЕТАЛОКЕРАМИЧЕН ДОЛЕН МОСТ
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТОЯННА ЧАСТИЧНА ПРОТЕЗА С ПРЕЦИЗНИ СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ И ТЕЛЕСКОПИЧНА КОРОНА
 • ПРЕЦИЗНИ СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ И ТЕЛЕСКОПИЧНА КОРОНА
 • ПРОБА НА ПОСТОЯННАТА КОНСТРУКЦИЯ
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
Случай 6

Имплантиране на мястото на горния предкътник

 • ИМПЛАНТ НА МЯСТОТО НА ГОРЕН ПРЕДКЪТНИК
 • ОПОРА НА ИМПЛАНТА (УДЪЛЖИТЕЛ НА ИМПЛАНТА)
 • ПРОБА НА МЕТАЛНАТА ОСНОВА НА КОРОНКАТА
 • ПРОБА НА МЕТАЛОКЕРАМИЧНАТА КОРОНКА
 • ОКОНЧАТЕЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Случай 7

Възстановяване на горна централна част с галванокерамична корона

 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ (СХЕМА)
 • ДЕНЕРВАЦИЯ НА ЗЪБА
 • УДЪЛЖАВАНЕ НА ЗЪБА
 • ЗАЛЕПВАНЕ НА ОТЛЯТАТА ОС
 • ПРОБА НА ЗЛАТНА КОРОНА
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
Случай 8

Цялостно възстановяване с релефна зъбна протеза с прецизни свързващи части и металокерамични мостове

 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • ВРЕМЕННА ГОРНА ЦЯЛОСТНА ПРОТЕЗА
 • ПРЕМАХВАНЕ НА СТАРИ ДОЛНИ МОСТОВЕ
 • ПРОБА НА МЕТАЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ
 • МЕТАЛНИ ГИЛЗИ С ПРЕЦИЗНИ СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ
 • ПРОБА НА ГИЛЗИТЕ
 • ПРОБА НА ОСНОВАТА НА РЕЛЕФНАТА ЦЯЛОСТНА ПРОТЕЗА
 • ПРОБА НА ИЗКУСТВЕНИТЕ ЗЪБИ НА РЕЛЕФНАТА ЦЯЛОСТНА ПРОТЕЗА
 • РЕЛЕФНА ЦЯЛОСТНА ПРОТЕЗА
 • ПОСТОЯННО ПРИКРЕПЯНЕ НА ГИЛЗИТЕ
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
Случай 9

Възстановяване на горната централна част с керамичен мост

 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • ПРОБА НА ОСНОВАТА ОТ ЛИТИЕВ ДИСИЛИКАТ
 • «КОНФИГУРАЦИЯ» НА КЕРАМИКАТА
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
Случай 10

Възстановяване на заден edentulous с цирконов мост

 • НАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ (ИЗПИЛЯВАНЕ НА ЗЪБИТЕ)
 • ВРЕМЕНЕН АКРИЛЕН МОСТ /ПО CAD-CAM ТЕХНОЛОГИЯ/
 • ВРЕМЕННО ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕНЕН МОСТ
 • ВИРТУАЛНО СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛНА ОТЛИВКА
 • ПРОЕКТИРАНЕ НА МОСТА С ПОМОЩТА НА КОМПЮТЪР
 • РАМКА НА МОСТ ОТ ЦИРКОНИЙ ПО CAD-CAM ТЕХНОЛОГИЯ
 • РАМКА НА МОСТ ОТ ЦИРКОНИЙ ПО CAD-CAM ТЕХНОЛОГИ
 • ПОСТАВЯНЕ НА КЕРАМИКА В РАМКАТА ОТ ЦИРКОНИЙ
 • ПРОБА НА МОСТА
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
Случай 11

Цялостно възстановяване с диатонични (във вид на подкова) металокерамични мостове

 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • ВЗЕМАНЕ НА ОТПЕЧАТЪ
 • ВОСЪЧНА ОТЛИВКА
 • ВОСЪЧНА ОТЛИВКА НА ГОРНА ЧЕЛЮСТ
 • ВОСЪЧНА ОТЛИВКА НА ДОЛНА ЧЕЛЮСТ
 • ВРЕМЕННИ ДИАТОНИЧНИ АКРИЛНИ МОСТОВЕ
 • ПРОБА НА МЕТАЛНАТА КОНТРУКЦИЯ НА ДИАТОНИЧНИТЕ МОСТОВЕ
 • МЕТАЛОПОРЦЕЛАНОВ ДИАТОНИЧЕН МОСТ НА ГОРНА ЧЕЛЮСТ
 • МЕТАЛОПОРЦЕЛАНОВ ДИАТОНИЧЕН МОСТ НА ДОЛНА ЧЕЛЮСТ
 • ПРОБА НА МОСТОВЕТЕ
 • ПОЛИРАНЕ НА ГОРНИЯ МОСТ
 • ПОЛИРАНЕ НА ГОРНИЯ МОСТ(ПАЛАТИНАЛЕН ИЗГЛЕД)
 • ПОЛИРАНЕ НА ДОЛНИЯ МОСТ
 • ПОЛИРАНЕ НА ДОЛНИЯ МОСТ(ПАЛАТИНАЛЕН ИЗГЛЕД)
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
Случай 12

Избелване на естествени зъби

 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
Случай 13

Пломби и възстановяване на естествени зъби с „бели материали”

 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • СВАЛЯНЕ НА СТАРИ МАТЕРИАЛИ
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТАЦИЯ
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
Случай 14

Възстановяване на горната предна част с цирконен мост, в съчетание с ортодонтско лечение

 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ (ОТПЕЧАТЪК НА ГОРНА ЧЕЛЮСТ)
 • ВОСЪЧНА ОТЛИВКА НА ГОРНА ЧЕЛЮСТ
 • ВОСЪЧНА ОТЛИВКА НА ГОРНА ЧЕЛЮСТ ( ПАЛАТИНАЛЕН ИЗГЛЕД)
 • ПЪРВИ ВРЕМЕНЕН АКРИЛЕН МОСТ
 • ПЪРВИ ВРЕМЕНЕН АКРИЛЕН МОСТ
 • ПЪРВИ ВРЕМЕНЕН АКРИЛЕН МОСТ
 • ЗАКРЕПВАНЕ НА ПЪРВИЯ ВРЕМЕНЕН АКРИЛЕН МОСТ
 • ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ
 • ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ
 • ВТОРИ ВРЕМЕНЕН АКРИЛЕН МОСТ ЗАКРЕПЕН КЪМ КУЧЕШКИЯ ЗЪБ
 • ВТОРИ ВРЕМЕНЕН АКРИЛЕН МОСТ ЗАКРЕПЕН КЪМ КУЧЕШКИЯ ЗЪБ
 • РАМКА ОТ ЦИРКОН
 • ЛАБОРАТОРНО ИЗГРАЖДАНЕ НА КЕРАМИКАТА
 • ПОЛИРАНЕ НА ПОСТОЯННИЯ МОСТ
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
Случай 15

Възстановяване на горна челюст с преден металокерамичен мост и частична протеза с прецизни свързващи части

 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • ВРЕМЕННО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ С АКРИЛЕН МОСТ И ЧАСТИЧНА ПРОТЕЗА С КУКИ
 • МЕТАЛОКЕРАМИЧЕН МОСТ
 • ПРОБА НА МЕТАЛОКЕРАМИЧНИЯ МОСТ
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТИЧНА ПРОТЕЗА
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
Случай 16

Шина за бруксизъм (при стискане и скърцане със зъби)

 • ИЗГРАЖДАНЕ НА ШИНА ЗА БРУКСИЗЪМ
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА ШИНА ЗА БРУКСИЗЪМ
 • ШИНА ЗА БРУКСИЗЪМ
 • ПОСТАВЯНЕ НА ШИНА ЗА БРУКСИЗЪМ
Случай 17

Подмяна на стар горен преден мост с нов металокерамичен мост

 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • ВРЕМЕНЕН АКРИЛЕН МОСТ
 • ВРЕМЕНЕН АКРИЛЕН МОСТ (ПЛАН)
 • ЗАКРЕПВАНЕ НА ВРЕМЕННИЯ АКРИЛЕН МОСТ
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
Случай 18

Възстановяване на един липсващ зъб с мост meryland

 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ (СХЕМА)
 • ПРОБА НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ
 • ПРОБА НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ (СХЕМА)
 • ИЗБОР НА ЦВЯТ
 • ЛАБОРАТОРНО ИЗГРАЖДАНЕ
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
Случай 19

Подмяна на стар вост с нов и използване на “червена керамика“ за имитация на венците

 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • МОДИФИКАЦИЯ НА СТАРИЯ МОСТ (КАТО ВРЕМЕНЕН)
 • ГОЛЯМА КОСТНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ (ОТЛИВКА)
 • ПРОБА НА МЕТАЛНА РАММКА НА МОСТ
 • ПОСТАВЯНЕ НА КЕРАМИКАТА
 • ПОЛИРАНЕ НА КЕРАМИКАТА
 • ПОЛИРАНЕ НА КЕРАМИКАТА (ПАЛАТИНАЛЕН ИЗГЛЕД)
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
Случай 20

Възстановяване с мост meryland на един липсващ естествен зъб

 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • ЛАБОРАТОРНО ИЗДРАЖДАНЕ НА MERYLAND
 • ПРОБА
 • ПРОБА (СХЕМА)
 • ПОСТОЯННО ПРИКРЕПЯНЕ
 • ПОСТОЯННО ПРИКРЕПЯНЕ
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ
Случай 21

Цветен керамичен материал с биомиметичен подход

 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • ЦВЕТНА ИМИТАЦИЯ НА ЕСТЕСТВЕНИ ЗЪБИ
 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • ЦВЕТНА И ПОВЪХНОСТНА ИМИТАЦИЯ НА ЕСТЕСТВЕНИ ЗЪБИ
 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • ЦВЕТНА ИМИТАЦИЯ НА ВЕНЦИ
Случай 22

Възстановяване на горната централна част с изцяло керамични коронки

 • НАЧАЛНА СИТУАЦИЯ
 • ВОСЪЧНА ОТЛИВКА
 • ИЗПИЛЯВАНЕ НА ЗЪБИ
 • ВРЕМЕННИ АКРИЛОВИ КОРОНИ
 • ПРОБА НА ОСНОВАТА ОТ ЛИТИЕВ ДИСИЛИКАТ
 • ПОСТАВЯНЕ НА КЕРАМИЧЕН МАТЕРИАЛ
 • ОКОНЧАТЕЛНА СИТУАЦИЯ