Стоматологична и медицинска анамнеза на пациент

Ако желаете да ни посетите, молим първо да попълните следната форма – анамнеза на пациент

За всяка необходима информация можете да се свържете с нас на посочените контакти:

Адрес
ул. Аналипсеос № 3, П.К. 55236  Панорама

Телефон – Факс
+ 30 2310 344.968

Постоперативни инструкции можете да намерите    тук

    Форма за дентална и медицинска анамнеза

    Попълването на анамнезата е предпазна мярка както за Вас, така и за членовете на екипа на нашата клиника.

    Молим внимателно да прочетете следната анкета и да отговорите, като изберете „да” на всеки Ваш положителен отговор. Молим да опишете и евентуалните варианти, които са важни за Вашия случай, в празните полета.