Услуги

Услуги

Клинични Случаи

Клинични Случаи

Кабинет

Кабинет

Контакти

Контакти

Услуги

Услуги

Клинични Случаи

Клинични Случаи

Кабинет

Кабинет

Контакти

Контакти

Д-р Евангелос Ксиминис

Дентален център Панорама – Д-р Евангелос Ксиминис в Солун

Д-р Евангелос Ксиминис, хирург – стоматолог, ръководител на дентален център Панорама, след успешно завършване на обучението си в Катедрата за Дентална Технология /Зъботехника/ на Технологичния Образователен Институт Атина, през 1993 г. завършва Стоматологичния факултет на Аристотелския Университет Солун.

Продължава следдипломна квалификация в Катедрата по Превантивна Стоматология и Пародонтология и защитава докторска дисертация в областта на протетиката /протезирането/в лабораторията за Неподвижно Протезиране и Имплантология.

През периода 1983-1993 работи в стоматологична лаборатория в Атина и Солун, а от 1993г. до днешна дата предоставя в частната си клиника специализирана и персонална стоматологична помощ в протетиката, терапевтичните и естетични проблеми със зъбите.

През академичните години 2001 г. той има лабораторен преподавателски състав и осигурява образователна работа в клиники и лаборатории на специалността по Протетична стоматология към Стоматологичния факултет на Аристотелския Университет Солун, както за бакалавърската степен, така и за следдипломната квалификация .

През периода 1983-1993 работи в стоматологична лаборатория в Атина и Солун, а от 1993г. до днешна дата предоставя в частната си клиника специализирана и персонална стоматологична помощ в протетиката, терапевтичните и естетични проблеми със зъбите.

През акдемичните години от 2001 до 2010 съдейства за образователната работа в клиники и лаборатории на специалността по Протетична стоматология към Стоматологичния факултет на Аристотелския Университет Солун, както за бакалавърската степен, така и за следдипломната квалификация .

Участва в редица изследвания, обявени на гръцки и международни конференции, където част от тях бяха наградени. Двойната му професионална дейност (зъболекар и зъботехник) му даде възможност да участва с доклади в семинари за обучение и научни срещи по протетично възстановяване на зъбите.

Той е член на редица научни дружества.

АВТОРСКА ДЕЙНОСТ

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
Солун 2010
„Принос в изучаването на промяната на електромиографичната дейност на кътника и на предния темпорален мускул при пациенти със задни edentulous и различен тип оклузия /вид на затваряне/, преди и след неподвижното протетично възстановяване /протезиране/“.
https://ikee.lib.auth.gr/record/123019/?ln=el

ПУБЛИКАЦИИ

Balkan Journal of Dental Medicine

Balkan Journal of Dental Medicine (BJDM) 2018

„Electromyographic Activity Changes of Jaw-Closing Muscles in Patients with Different Occlusion Schemes after Fixed Prosthetic Restoration.“

Повече

СТОМА /УСТА/ 2013; 41:41-52
«Галванокерамично изграждане в съвременната клинична практика »
литературен преглед Лаборатория за Неподвижно Протезиране и Имплантология, Стоматологичен Факултет на Аристотелския Университет Солун
http://www.sebe.gr/οι-γαλβανοκεραμικές-αποκαταστάσεις/
СТОМА /УСТА/ 2012; 40 : 249 - 260
«Цирконий като материал за протетично възстановяване» литературен преглед
Лаборатория за Неподвижно Протезиране и Имплантология, Стоматологичен Факултет на Аристотелския Университет Солун
http://www.sebe.gr/η-ζιρκονία-ως-υλικό-προσθετικών-αποκα/
The Society of Oral Physiology
The Society of Oral Physiology (1959-2009):26th Conference. Dresden, Germany. 07-10/05/2009
«Association between EMG activity of masseter and temporalis muscles and number of occlusal contacts in patients with partial edentulism, before and after the placement of fixed dental prosthesis»   Evangelos Ximinis, Dimitrios Tortopidis

Ние сме на Ваше разположение за всяка информация, от която се нуждаете.

Попълнете формуляра за връзка или насрочете среща с нас, за да решите всички въпроси, които може да имате.

ФИЛОСОФИЯ НА ДЕНТАЛНАТА КЛИНИКА

Професионалната му кариера се базира на осигуряването на безупречно стоматологично лечение, с предвидими естетични и функционални резултати в дългосрочен план.

В един стилен кабинет, оборудван с модерна технология, с квалифициран персонал и опитни колеги, се осигуряват от най-простите до най-сложните зъбни възстановявания.

Акцентира се върху нови техники (робототехника,, CAD CAM, lasersintering), успоредно с използването на съвременни материали (керамика, цирконий, стъклокерамика, литиев салиций) които дават гаранция за естетични възстановявания на естествените зъби и импланти.