ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ

„Естетиката“ като термин се предава много трудно и с много значения, показвайки невъзможността на един обективен концептуален подход и засилвайки субективното възприемане на всеки от нас спрямо термина.

Един обективен подход към термина „естетика”, който бихме могли да приемем, е имитирането на естественото – нещо, което Платон е приел при търсенето на красивото.

Естетичната стоматология“ представлява област от стоматологията, която се занимава с подобряване на външния вид на зъбите и венците.

Бързото развитие на този сектор се дължи главно на желанието на човека за красива усмивка и на напредъка на стоматологичните материали и приложните техники.

Много изследвания показват, че красивата усмивка се предава на психологията и самочувствието на човека, намалявайки несигурността му и подобрявайки самоуважението и социализацията му.

Проучване на Американската академия по козметична стоматология от 2004 г. показва, че 75% от анкетираните смятат, че тяхното развитие на работното място зависи и от привлекателната и красива усмивка.

В областта на естетиката попада и терминът „златно съотношение” (1/0.618), който в стоматологията използваме, за да предадем зъбната аналогия и хармонията на шестте горни предни зъба, тъй като ролята на тези зъби за естетика усмивката е доминираща.

В нашата клиника не считаме естетичната стоматология за независим стоматологичен сектор, вярвайки, че това е параметър, който получаваме при всяко стоматологично действие. Ние включваме нашия пациент в тази проблематика, като вземаме предвид от самото начало неговите очаквания и обяснявайки му възможността за тяхното реализиране чрез цялостен и напълно персонализиран план на лечение.

При всяка наша интервенция се опитваме се да предадем хармонията на формата и на размера на зъбите, копирайки естествения им цвят чрез голям градиент на бяло, чрез опалесциране и прозрачност, „играейки” с пречупване, отражение и абсорбиране на светлината над и чрез нашите материали.