ИЗЦЯЛО КЕРАМИЧНИ КОРОНКИ И МОСТОВЕ

В продължение на много години протетичната стоматология с абсолютен успех използва метал за извършването на качествени металокерамични възстановявания.

Металният скелет е необходим за устойчивостта на възстановяването, но той предизвиква естетически проблеми в изграждането.

Металният скелет, както с неговата непрозрачност, така и с трудността да се съедини с керамиката, става видим във времето.

Окончателната металокерамична работа имаше ограничения върху прозрачността, върху вътрешното разпространение на светлината и върху иридесценцията на керамиката.

ИЗЦЯЛО КЕРАМИЧНИ КОРОНКИ И МОСТОВЕ

В нашата клиника ние безусловно препоръчваме протезни конструкции без наличие на метал като крепежен скелет (metal free), независимо дали се касае за коронки или за мостове, след като първо бъдат проверени всички параметри (местни, систематични), които биха могли да ни ограничат.

Следваме класическото стоматологично протезиране или цифровото стоматологично протезиране (CAD-CAM), тъй като нашата клиника има опит в дигиталните процедури и инвестира в иновации и нови технологии. Вътреоралното сканиране, сканирането на отпечатъци и шаблони, дигиталният дизайн (CAD), роботизираното рязане на протетични структури (CAM), лазерното синтероване (при използване на метал), са използвани от нас процедури, интегрирани в нашата ежедневна дентална практика от много дълго време.

Известните изцяло керамични биосъвместими материали и системи (цирконий, литиев дисиликат e-max, фелдшпат порцелан, e-max empress), както и новите полимерни материали, които прилагаме в Дентален център „Панорама”, се характеризират с отлична устойчивост, здравина, твърдост и износоустойчивост до степен близка до зъбния емайл.

Те имат висока биосъвместимост с венците и тъканите на лигавицата на устата.

Богатите знания и художествена чувствителност на лабораторния персонал – сътрудници на нашата клиниката, са основно изискване за естетиката на изцяло керамичните протези с отлични оптични свойства и хармонизирани в оралната среда на нашите пациенти.