BONDING - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗЪБИ

Bonding (реконструкция / ремоделиране на зъб) е процедура – ремоделиране на зъби за естетични или терапевтични цели с полимерни материали (смола).

Смолата в естетичната стоматология има многобройни приложения като пломбиране, затваряне на пространства, подобряване на формата на зъбите, промяна на цвета на зъбите и т.н.

Много често със смолата ние също така поправяме и счупвания по протезните възстановявания.

В Гърция тя е доста популярна поради ниската цена (в сравнение с керамичните фасети) и нейната лесна техника (прави в една сесия с минимално зъбно изпиляване).

За предимство на тази техника, освен това, което споменахме по-горе, се счита естественият резултат, който тя предоставя, но и главно възможността за ремоделиране, която има като материал (можем да премахнем, да добавим и да полираме) дори години след края на възстановяването.

Недостатък на техниката е качеството на смолистия материал, който при микроскопско изследване показва пореста повърхност, която с течение на времето и съответно с храненето на пациента (кафе, чай и др.), се обезцветява и леко изтънява.

Изчисляваме средната продължителност на материала на 7-10 години.

В нашата клиника използваме смоли, чрез техниката на разслояване, от наградени компании за качеството на техните материали. Строгият протокол, който следваме, както и нашият клиничен и лабораторен опит, позволяват естетическо, биомиметично и дългосрочно лечение.

По-долу можете да видите снимки от BONDING – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗЪБИ :