Ψηφιακή Οδοντιατρική

Ψηφιακή Αποτύπωση

Η Ψηφιακή Αποτύπωση, είναι μια νέα διαδικασία λήψης αποτυπωμάτων, που γίνεται διαμέσου ενός ψηφιακού σαρρωτή (μεγέθους ενδοστοματικής κάμερας), που σαρρώνει ενδοστοματικά (δίκην video) δόντια και ούλα.

Με αυτήν την διαδικασία ο ασθενής αποφεύγει την δυσάρεστη αναλογική αποτύπωση (χρήση σιλικόνης στο στόμα), μειώνεται ο χρόνος κατασκευής & παράδοσης της προσθετικής αποκατάστασης και όλη η κατασκευή (στεφάνη, γέφυρα, επιεμφυτευματική αποκατάσταση κ.ά.) δημιουργείται μέσα σ’ ένα πλεονεκτικό ψηφιακό περιβάλον.

Η κλινική μας κάνει χρήση αυτών των πλεονεκτημάτων της Ψηφιακής Οδοντιατρικής, μαζί με ένα σύνολο μηχανημάτων (αξονικό τομογράφο CBCT, κοπτικού CAD-CAM, 3D printer κ.ά.) και ψηφιακών προγραμμάτων (software), ακολουθώντας την τεχνολογική καινοτομία, που εφαρμόζεται στον χώρο της Οδοντιατρικής.