Κλινικά Περιστατικά

Κλινικά Περιστατικά Οδοντιατρικού Κέντρου Πανοράματος

Δείτε παρακάτω κλινικά περιστατικά που έχουμε αναλάβει κατά καιρούς.

Περιστατικό 1

Αισθητική αποκατάσταση προσθίων δοντιών με στεφάνες ζιρκονίου-κεραμικού (με τη διαδικασία CAD-CAM)

 • Αρχική κατάσταση
 • Εκμαγεία μελέτης (αρχική κατάσταση)
 • Εκμαγεία μελέτης (διαγνωστικό κέρωμα)
 • Προσωρινές ακρυλικές στεφάνες (σύμφωνα με το διαγνωστικό κέρωμα)
 • Πυρήνες ζιρκονίας (με διαδικασία cad-cam)
 • Πρόβα πυρήνων ζιρκονίας
 • Κεραμικές στεφάνες σύμφωνα με τη μορφή των προσωρινών (πρόβα τριών στέφανών)
 • Υπερώια άποψη (πρόβα τριών στέφανών)
 • Πρόβα των έξι στεφάνων ζιρκονιάς – κεραμικού
 • Στίλβωση των στεφάνων
 • Τελική κατάσταση
 • Τελική κατάσταση (υπερώια άποψη)
Περιστατικό 2

Αποκατάσταση άνω πρόσθιας περιοχής με γέφυρα ζιρκονίας-κεραμικού (με τη μέθοδο CAD-CAM)

 • Αρχική κατάσταση
 • Προσωρινή – μεταβατική ακρυλική γέφυρα
 • Προσωρινή αποκατάσταση
 • Πυρήνες ζιρκονίας (με τη μέθοδο cad-cam)
 • Πρόβα των πυρήνων ζιρκονίας
 • Τοποθέτηση κεραμικού (σύμφωνα με τη μορφή της προσωρινής)
 • Πρόβα της κεραμικής κατασκευής
 • Τελική στίλβωση
 • Τελική στίλβωση (υπερώια άποψη)
 • Τελική κατάσταση
 • Τελική κατάσταση (υπερώια άποψη)
Περιστατικό 3

Αποκατάσταση άνω κεντρικού τομέα με γαλβανοκεραμική στεφάνη

 • Αρχική κατάσταση
 • Προσωρινή ακρυλική στεφάνη
 • Πρόβα χρυσή καλύπτρας
 • Τελική κατάσταση
 • Τελική κατάσταση
Περιστατικό 4

Αντικατάσταση άνω παλαιών προσθίων στεφανών με στεφάνες ζιρκονίου-κεραμικού (με τη μέθοδο CAD-CAM)

 • Αρχική κατάσταση
 • Ανασυστάσεις & τροχισμός των δοντιών
 • Πρόβα πυρήνων ζιρκονίας
 • Διαμόρφωση του κεραμικού υλικού
 • Τελική κατάσταση
Περιστατικό 5

Ολική αποκατάσταση με μεταλοκεραμικές γέφυρες και μερικές οδοντοστοιχίες, με συνδέσμους ακριβείας & τηλεσκοπικής στεφάνης.

 • Αρχική κατάσταση
 • Εκμαγεία μελετης
 • Διαγνωστικό κέρωμα
 • Διαγνωστικό κέρωμα άνω γνάθου
 • Διαγνωστικό κέρωμα κάτω γνάθου
 • Προσωρινή μεταλοακρυλική γέφυρα άνω προσθίων δοντιών
 • Υπερώια άποψη
 • Προσωρινή μεταλοακρυλική γέφυρα κάτω προσθίων δοντιών
 • Γλωσσική άποψη
 • Προσωρινές μεταλοακρυλικές γέφυρες
 • Κατασκευή προσωρινών μερικών οδοντοστοιχιών με άγκιστρα
 • Προσωρινή συνολική αποκατάσταση
 • Κατασκευή μόνιμης μεταλοκεραμικής άνω γέφυρας
 • Κατασκευή μόνιμης μεταλοκεραμικής κάτω γέφυρας
 • Κατασκευή μονίμων μερικών οδοντοστοιχιών με συνδέσμους ακριβειάς & τηλεσκοπικής στεφάνης
 • Σύνδεσμος ακριβείας & τηλεσκοπική στεφάνη
 • Πρόβα των μόνιμων κατασκευών
 • Τελική κατάσταση
Περιστατικό 6

Εμφύτευμα στην περιοχή του άνω προγομφίου

 • Εμφύτευμα στη θέση του άνω προγόμφιου
 • Κολόβωμα εμφυτεύματος (προέκταση εμφυτεύματος)
 • Πρόβα μεταλικου πυρηνα τησ στεφάνης
 • Πρόβα της μεταλοκεραμικής στεφάνης
 • Τελική αποκατάσταση
Περιστατικό 7

Αποκατάσταση άνω κεντρικού τομέα με γαλβανοκεραμική στεφάνη

 • Αρχική κατάσταση
 • Αρχική κατάσταση (κάτοψη)
 • Απονεύρωση του δοντιού
 • Επιμήκυνση δοντιού
 • Κόλληση χυτού άξονα
 • Πρόβα χρυσή καλύπτρας
 • Τελική κατάσταση
Περιστατικό 8

Ολική αποκατάσταση με επένθετη οδοντοστοιχία σε συνδέσμους ακριβείας & μεταλοκεραμικές γέφυρες

 • Αρχική κατάσταση
 • Προσωρινή άνω ολική οδοντοστοιχία
 • Αφαίρεση παλαιών κάτω γεφυρών
 • Πρόβα μεταλλικών σκελετών
 • Μεταλλικοί κάλυκες με τους συνδέσμους ακριβείας
 • Πρόβα κάλυκων
 • Πρόβα βάσης επένθετης ολικής οδοντοστοιχίας
 • Πρόβα τεχνιτών δοντιών επένθετης ολικής οδοντοστοιχίας
 • Επένθετη ολική οδοντοστοιχία
 • Μόνιμη προσκόλληση κάλυκων
 • Τελική κατάσταση
Περιστατικό 9

Αποκατάσταση άνω κεντρικού τομέα με ολοκεραμική στεφάνη

 • Αρχική κατάσταση
 • Πρόβα πυρήνα διπυριτιούχου λιθίου
 • «Διαμόρφωση» κεραμικού
 • Τελική κατάσταση
Περιστατικό 10

Αποκατάσταση οπίσθιας νωδότητας με γέφυρα ζιρκονίας-κεραμικού

 • Αρχική κατάσταση (τροχισμός δοντιών)
 • Προσωρινή ακρυλική γέφυρα με μέθοδο cad-cam
 • Προσωρινή προσκόλληση προσωρινής γέφυρας
 • Εικονική δημιουργία ψηφιακού εκμαγείου
 • Σχεδιασμός γέφυρά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
 • Σκελετός γέφυρας από ζιρκονία με μέθοδο cad-cam
 • Σκελετό γέφυρας από ζιρκονία με μέθοδο cad-cam
 • Τοποθέτηση κεραμικού στο σκελετό της ζιρκονίας
 • Πρόβα γέφυρας
 • Τελική κατάσταση
Περιστατικό 11

Ολική αποκατάσταση με διατοξικές (μορφή πετάλου) μεταλοκεραμικές γέφυρες

 • Αρχική κατάσταση
 • Εκμαγεία μελέτης
 • Διαγνωστικό κέρωμα
 • Διαγνωστικό κέρωμα άνω γνάθου
 • Διαγνωστικό κέρωμα κάτω γνάθου
 • Προσωρινές διατοξικές ακρυλικές γέφυρες
 • Πρόβα μεταλλικών σκελετών διατοξικών γεφυρών
 • Διατοξική γέφυρα μεταλοπορσελάνης άνω γνάθου
 • Διατοξική γέφυρα μεταλοπορσελάνης κάτω γνάθου
 • Πρόβα γεφυρών
 • Στίλβωση άνω γέφυρας
 • Στίλβωση άνω γέφυρας (υπερώια άποψή)
 • Στίλβωση κάτω γέφυρας
 • Στίλβωση κάτω γέφυρας (γλωσσική άποψή)
 • Τελική κατάσταση
Περιστατικό 12

Λεύκανση φυσικών δοντιών

 • Αρχική κατάσταση
 • Τελική κατάσταση
 • Αρχική κατάσταση
 • Τελική κατάσταση
Περιστατικό 13

Εμφράξεις & ανασυστάσεις φυσικών δοντιών με «λευκά υλικά»

 • Αρχική κατάσταση
 • Αφαίρεση παλαιών υλικών
 • Τελική κατάσταση
 • Αρχική κατάσταση
 • Τελική κατάσταση
 • Τελική κατάσταση
Περιστατικό 14

Αποκατάσταση άνω πρόσθιας περιοχής με γέφυρα ζιρκονίου-κεραμικού, σε συνδυασμό με ορθοδοντική θεραπεία

 • Αρχική κατάσταση
 • Αρχική κατάσταση (εκμαγείο άνω γνάθου)
 • Διαγνωστικό κέρωμα άνω γνάθου
 • Διαγνωστικό κέρωμα άνω γνάθου (υπερώια άποψη)
 • Πρώτη προσωρινή ακρυλική γέφυρα
 • Πρώτη προσωρινή ακρυλική γέφυρα
 • Πρώτη προσωρινή ακρυλική γέφυρα
 • Προσκόλληση πρώτης προσωρινής ακρυλικής γέφυρας
 • Ορθοδοντική θεραπεία
 • Ορθοδοντική θεραπεία
 • Δεύτερη προσωρινή ακρυλική γέφυρα με συμμετοχή και του κυνόδοντα
 • Δεύτερη προσωρινή ακρυλική γέφυρα με συμμετοχή και του κυνόδοντα
 • Σκελετός  ζιρκονίας
 • Εργαστηριακή κατασκευή του κεραμικού
 • Στίλβωση της μόνιμης γέφυρας
 • Τελική κατάσταση
Περιστατικό 15

Αποκατάσταση άνω γνάθου με πρόσθια μεταλοκεραμική γέφυρα και μερική οδοντοστοιχία με συνδέσμους ακριβείας

 • Αρχική κατάσταση
 • Προσωρινή αποκατάσταση με ακρυλική γέφυρα & μερική οδοντοστοιχία με άγκιστρα
 • Μεταλοκεραμική γέφυρα
 • Πρόβα μεταλοκεραμικής γέφυρας
 • Κατασκευή μερικής οδοντοστοιχίας
 • Τελική κατάσταση
Περιστατικό 16

Νάρθηκας βρυγμού (σφιξίματος & τριξίματος δοντιών)

 • Κατασκευή νάρθηκα βρυγμού
 • Κατασκευή νάρθηκα βρυγμού
 • Νάρθηκας βρυγμού
 • Τοποθέτηση νάρθηκα βρυγμού
Περιστατικό 17

Αντικατάσταση παλαιάς άνω πρόσθιας γέφυρας με νέα μεταλοκεραμική γέφυρα

 • Αρχική κατάσταση
 • Προσωρινή ακρυλική γέφυρα
 • Προσωρινή ακρυλική γέφυρα (κάτοψη)
 • Προσκόλληση προσωρινής ακρυλικής γέφυρας
 • Τελική κατάσταση
Περιστατικό 18

Αποκατάσταση έλλειψης ενός δοντιού με γέφυρα maryland

 • Αρχική κατάσταση
 • Αρχική κατάσταση (κάτοψη)
 • Πρόβα μεταλλικού σκελετού
 • Πρόβα μεταλλικού σκελετού (κάτοψη)
 • Επιλογή χρώματος
 • Εργαστηριακή κατασκευή
 • Τελική κατάσταση
Περιστατικό 19

Αντικατάσταση παλαιάς γέφυρας με νέα και χρήση «κόκκινου κεραμικού» για την απομίμηση των ούλων

 • Αρχική κατάσταση
 • Τροποποίηση παλαιάς γέφυρας (ως προσωρινή)
 • Μεγάλη οστική έλλειψη (εκμαγείο)
 • Πρόβα μεταλλικού σκελετού γέφυρας
 • Τοποθέτηση κεραμικού
 • Στίλβωση κεραμικού
 • Στίλβωση κεραμικού (υπερώια άποψη)
 • Τελική κατάσταση
Περιστατικό 20

Αποκατάσταση με γέφυρα meryland, της έλλειψης ενός φυσικού δοντιού

 • Αρχική κατάσταση
 • Εργαστηριακή κατασκευή meryland
 • Πρόβα
 • Πρόβα (κάτοψη)
 • Μόνιμη προσκόλληση
 • Μόνιμη προσκόλληση
 • Τελική κατάσταση
Περιστατικό 21

Χρώμα κεραμικού υλικού με βιομιμητική προσέγγιση

 • Αρχική κατάσταση
 • Χρωματική απομίμηση φυσικών δοντιών
 • Αρχική κατάσταση
 • Χρωματική & επιφανειακή απομίμηση φυσικών δοντιών
 • Αρχική κατάσταση
 • Χρωματική απομίμηση ουλών
Περιστατικό 22

Αποκατάσταση των άνω κεντρικών τομέων με ολοκεραμικές στεφάνες

 • Αρχική κατάσταση
 • Διαγνωστικό κέρωμα
 • Τροχισμός δοντιών
 • Προσωρινές ακρυλικές στεφάνες
 • Πρόβα πυρήνων διπυριτιούχου λιθίου
 • Τοποθέτηση κεραμικού υλικού
 • Τελική κατάσταση